Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПонеділок, 17.05.2021, 16:53         ДНЗ №2


Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Річний звіт про діяльність ДНЗ

 

АНАЛІЗ РОБОТИ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №2 «ЗАЙЧИК»

ЗА МИНУЛИЙ 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 Діяльність та організація освітньо-виховної роботи дошкільного навчального закладу в 2016-2017 навчальному році здійснювалась відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», згідно з Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими обов’язками кожного з працівників закладу та іншими нормативно-правовими актами. Зміст освітньої роботи в ДНЗ №2 в навчальному році відповідав основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти,який реалізовувався через виконання програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», через використання навчально-методичної літератури (затверджена МОН України), згідно з інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України від 16.06.2016р. № 1/9-315 «Організація роботи дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році». Діяльність ДНЗ №2 регламентувалася річним планом роботи на навчальний рік та оздоровчий період, схвалений педагогічною радою №1 від 30.08.2016 року, затверджений завідувачем Кошелівською О.М.(наказ № 111 від 30.08.2016р.) та на виконання пріоритетних завдань з урахуванням запропонованих в інструктивно-методичному листі МОН України змістовим лініям, виходячи з аналізу навчально-виховної і методичної роботи у 2015-2016 навчальному році та враховуючи досягнення і перспективи розвитку ДНЗ.  Головною метою педагогічного колективу ДНЗ №2 «Зайчик» у 2016 - 2017 навчальному році було підвищення якості дошкільної освіти наших вихованців, забезпечення її сталого інноваційного розвитку, спрямування педагогічної діяльності на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості. Важливим було вивести роботу закладу на рівень довіри, співпраці, взаєморозуміння, співробітництва.  На основі Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», з метою підвищення якості дошкільної освіти,забезпечення її поступального інноваційного розвитку, дошкільний навчальний заклад №2 «Зайчик» організовував навчально-виховний процес у 2016-2017 навчальному році за такими пріоритетними завданнями освітньої роботи:

1. Формування патріотичного світогляду дошкільника шляхом впровадження національно-патріотичного виховання в освітньо-виховну систему роботи дошкільного навчального закладу .2. Продовжувати вдосконалювати навчально-виховну роботу з розвитку креативних та творчих здібностей дошкільників в процесі навчальної діяльності шляхом впровадження гурткової роботи.3. Організовувати систематичну та продуктивну навчально-виховну роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу інтерактивних методів та прийомів в різних видах діяльності.

Пріоритетні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану на 2016-2017 навчальний рік.

В дошкільному навчальному закладі №2 «Зайчик» функціонувало 7 вікових груп (6- дошкільних, 1 – група раннього віку) зі загальною кількістю дітей 135 дитини, в яких освітній процес здійснювали педагоги:І молодша група №1 - Шимкович Л. М., Селіванова Е.М.; ІІ молодша група №5- Кондратюк Г.І., Крикун Л.С.,Філарет Т.В., ІІ молодша група №6 - Сідорчук І.М., Селіванова Е.М.; середня група №2- Левандовська С.Б.,Мельничук К.А.; середня група №4 - Хомич Т.Д. Мельничук К.А; старша група №3- Бичкова Н. В., Крикун Л.С., Пузирей Л.В.; старша група№7-Соколюк Н.В.,Пузирей Л.В..

Навчально-виховна робота з дітьми проводилася з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей розвитку дітей та була зорієнтована на особистісно-орієнтованому, інтегрованому, системному та сучасному підходах, здійснювалася за принципами науковості, актуальності, достатності змісту, перспективності, наступності та природо відповідності та спрямована на виконання принципів неперервності освіти та комфортності розвитку особистості дошкільника в умовах дошкільного навчального закладу.

Основним напрямком удосконалення рівня професійної компетентності педагогів дошкільного навчального закладу №2 є методична робота закладу.Робота методичної служби ДНЗ №2 в 2016-2017 навчальному році проводилася на основі дотримання державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, річного навчального плану, змісту Базового компонента дошкільної освіти, завданням програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», інструктивно-методичних матеріалів з організації методичної роботи, інструктивно-методичних рекомендацій з організації освітньо-виховного процесу в ДНЗ у 2016-2017 навчальному році та спрямована на виконання пріоритетного завдання методичної служби в ДНЗ№2 – забезпечення якості дошкільної освіти через компетентність і практичну готовність педагогів працювати в умовах реалізації особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду та набуття практичних навичок використання ІКТ з метою гуманізації освітньо - виховного процесу.Організовуючи навчальну діяльність педагоги дошкільного навчального закладу №2 систематично, згідно перспективного плану роботи здійснювали впровадження елементів інноваційної діяльності в освітній процес:

 • гімнастика пробудження, в основі якої лежить ігрова діяльність методики фізичного виховання М.М.Єфименка (усі вікові групи);
 • навчальні заняття з дітьми дошкільного віку на морально-духовні теми за педагогічною спадщиною В.О.Сухомлинського (в середніх та старших групах №2,4, 3,7);
 • інтерактивні дидактичні ігри в роботі з мовленнєвого розвитку дошкільника(ІІ молодша група №6);
 • елементи технології саморозвитку за системою М.Монтессорі (ІІ молодша група №5);
 • нетрадиційні техніки малювання (середня група №4);
 • пісочна терапія в психологічній службі ДНЗ;
 • ейдетика в роботі з дітьми-логопатами.

  Згідно з Примірною інструкцією з діловодства у дошкільних навчальних закладах (затверджена наказом МОН України від 01.10.2012р. № 1059) вихователі вели необхідну документацію: плани роботи (календарний, перспективний), журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми, зошит відомостей про дітей та їхніх батьків, листок здоров’я дітей, картотеку дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми), перспективні плани гурткових занять.

  Обов’язково проводилася навчально-виховна робота з впровадження фізкультурно-оздоровчих технологій в навчально-освітній процес,забезпечення максимально сприятливих умов для повного гармонійного фізичного розвитку особистості кожної дитини шляхом використання традиційних та нетрадиційних методів загартування та зміцнення психофізичного здоров'я вихованців. Весь навчально-виховний процес постійно насичувався різноманітними формами роботи з безпеки життєдіяльності. В дошкільному начальному закладі протягом року проводилися тижні знань з ОБЖД (три рази на рік). В рамках тижня з дітьми організовувалися різноманітні заходи та форми роботи з безпеки життєдіяльності. З колективом та батьками також велася методично-просвітницька та навчально-практична робота з даного питання. Це проходило у вигляді інформацій,консультацій, інструктажів,навчальних занять.

  Протягом року функціонувало 6 гуртків на безоплатній основі: ІІ молодша група №5 - Пізнавальний гурток «Подорож в країну Сенсорики»,керівник гуртка Кондратюк Г.І.;ІІ молодша група №6-гурток валеологічного спрямування «Здоров’ятка»ерівник гуртка Сідорчук І.М..; середня група №2 - Природничо-дослідницький гурток «Барвінок», керівник гуртка Левандовська С.Б.; середня гр..№4 - гурток із зображувальної діяльності з використанням нетрадиційних технік малювання «Маленькі фантазери», керівник гуртка Хомич Т.Д.;старша група №3 - Гурток пізнання емоційного світу людини «Чарівний світ емоцій», керівник гуртка Бичкова Н.В.; старша група №7 - Літературно-театралізований гурток «Казка на долоньці», керівник гуртка Соколюк Н.В..В цьому році функціонували додаткові освітні послуги для середніх груп №2,4, старших груп №3,7 - хореографічний гурток «Дрібушечки», керівник гуртка Ножка Л.І.. Варто звернути увагу на організацію щорічної міської виставки педагогічних інновацій та передового педагогічного досвіду «Освіта Старокостянтинова на шляхах реформування». Участь в конкурсі від ДНЗ№2 прийняли три творчі роботи. Педагоги Корольчук О.Л.,Сідорчук І.М. представили на виставку Електронний посібник з інтерактивними дидактично-розвивальними іграми для дошкільнят «Хочу все знати!», вихователь Бичкова Н.В.- Навчально-методичний посібник «Знай свої права, дитино!», логопед Капустинська В.І. – дидактичний посібник «Правильне дихання - запорука правильної мови». Представлені роботи зайняли І призові місця на рівні міста, були відправленні на оцінювання в Хмельницький ОІППО.У 2016-2017 н.р. функціонувала психологічна служба, метою якої є підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом його індивідуалізації та захист соціального і психічного здоров’я всіх його учасників шляхом застосування методів і технологій практичної психології і соціальної педагогіки.Для здійснення корекційної роботи з дітьми фонетико - фонематичним недорозвитком мовлення в дошкільному закладі продовжував працювати логопедичний кабінет. Вчителі – логопеди Капустинська В.І. та Ліщук Ю.О. розв’язували основні завдання логопедичної корекції, залучаючи до співпраці вихователів та батьків. Корекційну роботу здійснювали з дітьми за «Програмою виховання і навчання дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення (в тому числі з загальним недорозвитком мовлення)».З метою реалізації конституційних гарантій здоров’я і безпеки життя, кожної дитини в ДНЗ №2 проводиться медичне обслуговування дошкільників.Важливим чинником збереження здоров’я дітей є організація харчування, а саме забезпечення санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів харчування, зберігання, приготування та роздачі страв, врахування індивідуальних особливостей дітей, максимальна різноманітність раціону. Процес організації харчування дітей у закладі складається з відпрацювання режиму і графіка харчування дітей, приймання продуктів харчування гарантованої якості, складання меню – розкладу, приготування страв, контролю за харчуванням, інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі, введення обліку дітей пільгових категорій, звільнення їх від плати за харчування.Оздоровча кампанія у нашому дошкільному закладі розпочалась з 1 червня по 31 серпня 2017 року. Протягом літнього періоду функціонувало 4 групи: 1 – група раннього віку, 3 групи – дошкільного віку. Загальна кількість дітей, які відвідували ДНЗ у цей період становила приблизно 90 дітей.

Для слабкозорих
Форма входу
Пошук
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Час сайта
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz